Skip to content Skip to footer

Polityka prywatności

Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi serwisu internetowego https://alvaro.pl. Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych zasad funkcjonowania serwisów internetowych, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowników serwisów internetowych i stosowanych w tym celu środków technicznych i organizacyjnych.

2. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.

3. Administratorem naszego serwisu internetowego jest ALVARO House of Design z siedzibą w Poznań-Plewiska, ul. Kminkowa 156. Inspektorem ochrony danych jest Jessica Alvaro. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia lub komentarze związane z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego mogą być kierowane na adres mailowy biuro@alvaro.pl

4. W naszym serwisie prowadzona jest analiza zachowań użytkowników z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics. Aby lepiej zrozumieć, jak działa ta usługa, prosimy zapoznać się z jej regulaminem: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html. Jednocześnie zaznaczamy, że nie przesyłamy do Google danych, które pozwalałyby na identyfikację naszych użytkowników. Wymieniane informacje mają charakter danych anonimowych choć ich zakres pozwala na bardzo dokładne zidentyfikowanie Państwa przeglądarki, a więc jeżeli z danego urządzenia korzysta wyłącznie jedna osoba to choć niemożliwe jest określenie jej tożsamości, narzędzia analityczne zbiorą informacje na jej temat.

5. W związku z funkcjonowaniem w naszym serwisie tzw. GATC (Google Analytics Tracking Code – kodu śledzącego Google Analytics), w czasie odwiedzania naszego serwisu, na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartphonie), zapisywane są informacje pozwalające algorytmowi powiązać wszystkie Państwa działania z Państwa przeglądarką internetową. W ten sposób możemy zorientować się, jak Państwo nawigujecie po naszej stronie i ją udoskonalać. Po naszej stronie dochodzi natomiast do zapisu informacji o Państwa aktywności w następującym zakresie: a) data i godzina wejścia na stronę oraz podstrony; czas spędzony na każdej podstronie; fakt kliknięcia elementów aktywnych strony (przycisków, linków); relacje i następstwa czasowe pomiędzy ww. zdarzeniami; częstotliwość odwiedzania strony i podstron.

6. Podkreślamy, że zbierane przez nas dane nie służą do określenia Państwa tożsamości, a raporty, które otrzymujemy, nie pozwalają na wyróżnienie aktywności pojedynczego użytkownika – mają bowiem charakter wyłącznie statystyczny.

7. Pragniemy zaznaczyć, że na naszym blogu istnieje możliwość umieszczania komentarzy. Zawiadamiamy, że kwestię odpowiedzialności za treść wpisów na blogu, regulują przepisy prawa. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, ALVARO House of Design nie ponosi odpowiedzialności za treść tych wpisów ani za ewentualne szkody powstałe w ich wyniku. Jednocześnie zawiadamiamy, że jeżeli wpisy te naruszają przepisy prawa i jeżeli zostaniemy o tym fakcie poinformowani, niezwłocznie podejmiemy działania w celu uniemożliwienia dalszego dostępu do tych wpisów.

Ochrona danych osobowych

1. W związku z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego zbierane i przetwarzane są następujące rodzaje danych osobowych użytkowników serwisu:

 • Adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie treści marketingowych pocztą elektroniczną przy zapisie na newsletter,
 • W przypadku publikacji komentarzy na naszym blogu, również może dojść do przetwarzania danych osobowych, jeżeli osoba dokonująca wpisu zidentyfikuje się informacjami, które pozwolą na określenie jej tożsamości. Wówczas zakres przetwarzanych danych ograniczy się właśnie do wskazanego przez użytkownika nicku, pod którym opublikuje on komentarz.

2. Dane osobowe zbierane od użytkowników serwisu służą nam do wysyłki materiałów marketingowych pocztą elektroniczną w postaci newslettera. Prowadzimy również badanie, czy nasz newsletter jest otwierany oraz przez kogo. Poza tym umożliwiamy publikację komentarzy na naszym blogu, co również wiąże się potencjalnie z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Podczas zbierania danych osobowych szczegółowo informujemy o wszystkich istotnych kwestiach związanych ze zbieraniem i dalszym przetwarzaniem tych danych osobowych. W szczególności, uzyskujemy zgodę użytkownika naszego serwisu internetowego na wysyłkę treści marketingowych pocztą elektroniczną.

4. Staramy się zachować najwyższą staranność przy zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych użytkowników naszego serwisu internetowego, a w szczególności staramy się zapewnić, by dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty da osoby, której dane dotyczą,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszej Polityce prywatności, konkretnych, wyraźnych, prawnie uzasadnionych i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne, stosowne, ograniczone do tego co niezbędne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • odpowiednio zabezpieczone,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
5. Zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane:
 • na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez użytkownika, która uprawnia nas do wysyłania treści marketingowych pocztą elektroniczną, lub
 • na podstawie zasady, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem, który realizujemy przetwarzając dane osobowe jest w tym przypadku badanie aspektów funkcjonalnych naszej strony oraz poziomu zainteresowania naszym newsletterem. Również w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, w celu zachowania bieżącego, łatwo dostępnego kontaktu z naszymi odwiedzającymi, wprowadziliśmy funkcjonalność komentowania wpisów na naszym blogu.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6 lit. a) powyżej, zgoda na przetwarzanie zbieranych danych osobowych jest udzielana dobrowolnie, a osoba udzielająca zgody ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez zastosowanie linka rezygnacyjnego umieszczonego w każdej wiadomości newsletter. Zawiadamiamy, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, które miało miejsce od dnia wyrażenia zgody do dnia jej wycofania.
 
7. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem tych, które są uprawnione do wnioskowania o nie na podstawie przepisów prawa. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacjom międzynarodowym. Przy przetwarzaniu danych administrator wspiera się podwykonawcami, którzy świadczą usługi w zakresie hostingu danych (przechowywania) oraz wysyłki masowej wiadomości email (newslettera).
 
8. Dane osobowe zebrane na podstawie zgód są przez nas przetwarzane do momentu wycofania tych zgód. Dane przetwarzane w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w postaci badania zainteresowania newsletterem, również przetwarzane są do momentu wycofania zgody na wysyłkę marketingu przez osobę, której dotyczą. Następnie dane te zostają zanonimizowane do celów statystycznych. Dane dotyczące wpisów na blogu przetwarzane są przez okres 5 lat.
 
9. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia. Osobom tym przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
 
10. Podanie zbieranych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Podanie zbieranych danych osobowych jest dobrowolne jeżeli chodzi o zapis na newsletter, jak również w przypadku komentowania wpisów na naszym blogu, gdzie użytkownik sam tworzy swój nick. Podanie zbieranych danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy, a osoba której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencjami niepodania danych osobowych będzie brak możliwości komentowania treści na naszym blogu pod własnym imieniem i nazwiskiem albo innym Nickiem pozwalającym na ustalenie tożsamości, jak również brak możliwości otrzymywania od nas wiadomości newsletter.
 
11. Decyzje dotyczące naszych użytkowników, a podejmowane na podstawie zbieranych danych osobowych nie są nigdy podejmowane przez nas w sposób zautomatyzowany. Osoby te nie podlegają profilowaniu.
Pliki Cookies

1. Świadcząc usługi na rzecz naszych użytkowników, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia tych użytkowników. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Użytkownika. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami naszej strony. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze strony, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze strony, obciążając tym samym łącze internetowe użytkownika.

2. Stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji na temat aktywności użytkowników na naszej stronie. Technologia ta wykorzystuje tzw. pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez użytkownika podczas odwiedzania przez niego naszej strony. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Odwiedzających naszą stronę internetową, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

4. Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

5. Wykorzystywanie plików cookies określone jest przepisami prawa. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 173 i art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

6. Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie: a) pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony oraz funkcjonalności. Bez ich zapisania na urządzeniu użytkownika, korzystanie ze strony jest niemożliwe, b) pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one nam na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej strony może być ograniczone, c) pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one wyświetlenie naszej reklamy na stronach, na których znajdują się powierzchnie reklamowe. Do plików biznesowych zaliczają się również cookies, które pozwalają nam prowadzić badania statystyczne aktywności na naszej stronie.

7. Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies: a) pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji, b) pliki trwałe – istniejące po ukończeniu.

8. Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy: a) pliki cookies ALVARO House of Design, b) pliki cookies podmiotów trzecich.

9. Pliki cookies ALVARO House of Design pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika i wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do konfiguracji tego urządzenia, przez co korzystanie z naszej strony staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu użytkownika, możliwe jest np. zapamiętanie, które komunikaty zostały już wyświetlone, zapamiętanie nicka użytego do publikacji komentarzy na blogu, zapamiętanie rozdzielczości oraz technicznych parametrów przeglądarki.

10. W naszym serwisie internetowym stosowane są też pliki cookies Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług: Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kompozycji strony, rozmieszczenia elementów aktywnych, czytelności przyjętej kolorystyki oraz czcionek, jak również na badanie, które treści są interesujące dla naszych gości.

11. Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz politykami ochrony prywatności podmiotów, które najczęściej oraz w najszerszym zakresie przetwarzają nasze dane: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html

12. Na naszej stronie, pliki cookies zapisują się w momencie wyrażenia na to zgody przez osobę odwiedzającą (opt – in). Możliwe jest także zarządzanie plikami cookies z poziomu przeglądarki – wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

13. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

14. Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności strony.

15. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

16. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

Najciekawsze artykuły dotyczące UX/UI i komunikacji wizualnej. Praktyczne źródło wiedzy dla projektantów, specjalistów z branży IT oraz właścicieli firm i startupów. Masz pytania? Skontaktuj się z nami, by omówić indywidualne rozwiązania, które pomogą rozwinąć Twój biznes.
ALVARO House of Design © 2009-2024. All Rights Reserved.

Zapisz się na Newsletter a

Poinformujemy Cię o nowościach!